K&I este membru AMCC - Kia Juridic

K&I este membru AMCC

ASOCIATIA DE MANAGEMENT AL CREANTELOR COMERCIALE

KOLCZE, ILIUTA & ASOCIATII SRL este membru al Asociatiei de Management al Creantelor Comenrciale (AMCC) incepand cu data de 10.06.2008.

Misiunea AMCC este de a-si reprezenta membrii prin modalitaţi specifice, la nivel national si international, de a promova si proteja activitatea de management al creantelor comerciale.

AMCC işi va desfasura activitatea, pentru a coopta persoane juridice si fizice implicate in activitatea de management al creantelor sau de a desfasura activitati care fac parte din managementul creantelor, precum si pentru a deveni un binecunoscut manager al acestei activitati. Scopul AMCC este acela de a stabili standarde de calitate in domeniu, de a recomanda metode comerciale, pentru securizarea si garantarea creantelor, precum si metode de evaluare a solvabilitatii persoanelor juridice. De asemenea, AMCC va oferi consultanta privind metodele legale si consecintele acestora, in vederea recuperarii creantelor comerciale si a activitatii specifice managementului creantelor comerciale, ca parte din activitatea de management.

Toate activitatile AMCC se vor desfasura in conformitate cu prevederile FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Astfel, AMCC a dezvoltat un Cod de Conduita la care adera toate companiile membre si care reglementeaza activitatea de management al creantelor la nivel de asociatie.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC KOLCZE ILIUTA & ASOCIATII SRL, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9169, are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele dvs. in scopul recuperarii creantelor, debitelor sau datoriilor comerciale si civile.

Potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, trimisa pe adresa companiei noastre.