In cazul in care, mai multe persoane fizice vor deveni investitori individuali-business angels, aceste facilitatile fiscale vor putea fi acordate pentru un maxim de 49% din capitalul social al acelei societatii, insa proportional cu procentul partilor sociale detinute. Intre investitorul individual-business angel, asociatii societatii si societate se va incheia un act numit acord de contributie, in care se va mentiona expres majorarea capitalului social prin emiterea de parti sociale iar prima de emisiune va fi inregistrata la registrul comertului.