ALOCAREA IDENTIFICATORULUI UNIC LA NIVEL EUROPEAN (EUID) - Kia Juridic

Sediul materiei : Legea 152/2015

Aplicabilitate : Profesionistilor (societati, PFA, II, etc) inmatriculati in Registrul Comertului anterior datei de 07.07.2017

Profesionistilor care se vor inmatricula în registrul comertului dupa data de 07 iulie 2017 li se va aloca un identificator unic la nivel european (EUID) prin Sistemul Informatic Integrat al Oficiului National al Registrului Comertului, care va fi evidentiat în cuprinsul certificatului de inregistrare emis de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

In ceea ce priveste profesionistii inregistrati în registrul comertului anterior datei de 07 iulie 2017, aceStia nu sunt obligati sa isi preschimbe certificatul de inregistrare existent. In cazul în care doresc acest lucru, au posibilitatea sa solicite in mod expres emiterea unui nou certificat de inregistrare continand și identificatorul unic la nivel european – EUID, adresandu-se in acest sens Oficiilor Registrului Comertului de pe langa Tribunalele in a caror raza teritoriala profesionistii si-au stabilit sediile sociale. De asemenea, acesta poate fi eliberat odata cu inregistrarea altor mentiuni în registrul comerțului.

Identificatorul Unic La Nivel European (EUID) va include elementul de identificare al Romaniei, elementul de identificare al registrului national, numarul persoanei din registrul respectiv si, daca este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare.

Prevederile privind alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) sunt cuprinse în Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul inregistrarii în registrul comertului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519/13.07.2015, document prin care este asigurata transpunerea Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului si a Directivelor  2005/56/CE si 2009/101/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste interconectarea registrelor centrale, ale comertului și ale societatilor.

Pentru mai multe detalii si suport in vederea obtinerii identificatorului unic la nivel european – EUID, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*