Ce documente trebuie depuse la ONRC in cazul excluderii sau retragerii asociatiilor - Kia Juridic

In cazul in care doriti sa va retrageti din activitatea de asociat al unei firme sau sa excludeti un asociat, este necesar sa depuneti o serie de documente la Registrul Comertului.
Site-ul onrc.ro ne spune ce documente sunt necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind retragerea sau excluderea asociatiilor din S.N.C., S.C.S. si S.R.L.:
– cerere de inregistrare (original);
– hotarare judecatoreasca irevocabila de excludere, sau, dupa caz, de retragere, in copie legalizata de instanta (original) / hotararea adunarii generale de manifestare a acordului pentru retragere;
– daca este cazul:

  • actul constitutiv actualizat, in original;
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

– dovezile privind plata taxelor legale:

Inainte de-a depune documentele la Registrul Comertului trebuie sa aveti in atentie urmatoarele aspecte:
– cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, indosariate (in dosar cu sina) si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
– copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele, care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
– solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate;
– redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;
– inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORCT vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugiri, sub sanctiunea respingerii acestora.

Daca doriti ca KOLCZE ILIUTA & ASOCIATII sa va ajute cu depunerea mentiunilor la Registrul Comertului, contactati-ne la email: office@kia-juridic.ro sau la tel/fax: 021.410.77.10.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*