Ce se intampla cu PFA care nu isi achita impozitul pe venit si contributiile sociale pana la 25 martie? - Kia Juridic

Atat persoanele fizice autorizate, cat si ceilalti contribuabili care realizeaza venituri din activitati independente trebuie sa achite pana la cel tarziu 25 martie impozitul pe venit si contributiile sociale, acestea reprezentand plata anticipata aferenta primului trimestru din 2015.
Conform Codului de Procedura Fiscala, cei care nu-si indeplinesc obligatiile la stat in timp util, sunt sanctionati de Fisc atat cu dobanzi si cat si cu penalitati de intarziere dupa cum urmeaza:
– pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa  caz, pana la data de 31 decembrie;
– dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere conform lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
– in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator;
– pentru fiecare zi de intarziere se va achita o dobanda de 0,03%;
– pentru fiecare zi de intarziere se va percepe o penalitate de 0,02%, incepand cu ziua imediat urmatoare a termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*