Ce tip de profesionisti trebuie sa se inregistreze in registrul comertului? - Kia Juridic

Site-ul Oficiului National al Registrului Comertului ne informeaza care sunt categoriile de profesionisti, care se inregistreaza in registrul comertului.
Prin urmare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (3) din Noul Cod civil, sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere. Exploatarea unei intreprinderi presupune exercitarea sistematica , de catre una sau mai multe persoane, a aunei activitati  organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri  sau prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.
Conform prevederilor art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de inceperea activitatii economice, au obligatia sa ceara inmatricularea, sau, dupa az, inregistrarea in registrul comertului, urmatoarele persoane fizice sau juridice:
– persoanele fizice autorizate;
– intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
– societatile;
– companiile nationale si societatile nationale;
– regiile autonome, grupurile de interes economic;
– societatile cooperatiste;
– societatile europene;
-societatile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal in Romania;
– alte persoane fizice si juridice prevazute de lege.
In cazul meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie, prevederile enumerate mai sus nu sunt aplicabile.
Potrivit legii, activitatea economica este definita ca fiind activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea unor servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe piete organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii unui profit; orice activitate desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile actului normativ.
Legea prevede ca persoanele care nu au cetatenie romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene, pot obtine viza de lunga sedere, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru desfasurarea de activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale.
Potrivit  art. 41 alin. (2) din OUG nr. 44/2008, strainilor li se aplica in mod corespunzator prevederile legislatiei speciale privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.
OG nr. 44/2008 nu se aplica:
– profesiilor liberale;
– acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale;
– acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.
Asociatiile si fundatiile dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*