Cine sunt declarati contribuabili inactivi - Kia Juridic

Lista contribuabililor inactivi este reglementata de art. 78 din Codul de Procedura Fiscala, care prevede ca sunt declarati contribuabili inactivi persoanele juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care nu isi indeplinesc pe parcursul unui semestru calendaristic nicio obligatie declarativa prevazuta de lege.
Prin obligatie declarativa se intelege depunerea urmatoarelor formulare:
-100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
-101 Declaratie privind impozitul pe profit;
-112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
-300 Decont de taxa pe valoare adaugata;
-301 Decont special de taxa pe valoare adaugata;
-390 VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri;
-394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national.
Procedura pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi este aplicata semestrial dupa cum urmeaza:
declaratii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent-incepand cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie;
-declaratii aferente lunilor iunie-noiembrie-incepand cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie.
Contribuabilii, care ca urmare a notificarilor transmise de organul fiscal, depun declaratiile fiscale aferente perioadei de referinta pana la expirarea termenului de 15 zile prevazut de notificare, nu vor fi inscrisi in evidenta contribuabililor declarati inactivi.
Aceasta procedura nu este aplicata contribuabililor care au fost declarati inactivi ca urmare a sustragerii de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal, care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau in situatia in care organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.
De asemenea, sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii care le-au infiintat raman inactivi, informeaza legestart.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*