Diurna - o noua forma de a masca veniturile salariale - Kia Juridic

Mai multi agenti de munca temporara au fost sanctionati de catre Inspectorii fiscali pentru ca au platit, pentru veniturile acordate salariatilor temporari, impozit si contributii sociale la nivelul salariului minim brut, desi diurna neimpozabila oferita era de 2000-2500 de euro. Una dintre masurile luate de catre inspectori, a fost reincadrarea fiscala a diurnei.

 

ANAF arata ca aceasta metoda, prin care a fost disimulata plata unor drepturi de natura salariala, a fost utilizata pentru a nu fi inregistrate si virate la bugetul de stat obligatiile fiscale constand in impozit pe venit si contributii sociale.

 

 

Diurna reprezinta indemnizatia platita de angajator angajatilor pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in alta localitate in interes de serviciu.

 

In cazul persoanelor juridice romane, altele decat institutiile publice, cheltuiala cu diurna externa este integral deductibila la calculul impozitului pe profit.

Pentru justificarea necesitatii deplasarii sau delegarii, a document contabil se intocmeste Ordinul de deplasare (delegatie) cod 14-5-4, reglementat de Ordinul MFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Sumelor reprezentand transport si cazare se justifica, cu factura, biletele de avion sau tren, bonul fiscal pentru combustibil care se anexeaza decontului de cheltuieli.

Diurna se calculeaza, in functie de numarul de zile de delegatie si se consemneaza in Decontul de cheltuieli ca indemnizatie de deplasare, fara sa fie nevoie ca angajatul sa prezinte documente justificative privitoare la cheltuirea ei.

Insa pentru a beneficia de diurna, salariatul trebuie sa fie trimis intr-o localitate la o distanta de cel putin 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca. Numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegatie se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare. Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Contabil, diurna este inregistrata ca avans de trezorerie in corespondenta cu iesirea de cash din casieria societatii sau din contul bancar (cand angajatul utilizeaza un card al angajatorului). La intoarcerea salariatului din delegatie/deplasare, in baza documentelor justificative ale cheltuielilor efectuate, avansul de trezorerie se inchide in corespondenta cu contul de cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari.

Misiunea de munca temporara nu poate fi mai mare de 24 de luni, insa aceasta poate fi prelungita pe perioade succesive care cumulate la durata initiala a misiunii, nu poate depasi trei ani.

 

Contractul de munca temporara trebuie sa respecte toate aspectele prevazute de Codul muncii pentru contractul individual de munca si, in plus, mai trebuie sa cuprinda conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.

Salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de agentul de munca temporara, care se stabileste prin negociere directa si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Agentul de munca temporara este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate in conditiile legii. In baza solicitarii salariatului temporar, in cazul in care in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu le executa, ele vor fi platite de utilizator.

Atunci cand nu e necesara incheierea unui contract colectiv de munca la nivel de unitate, detaliile privind deplasarea salariatului – inclusiv stabilirea diurnei – vor fi prevazute intr-un act aditional la contractul individual de munca.

 

Diurna poate fi asimilata venitului salarial si poate fi supusa impozitarii si la plata contributiilor sociale, in conformitate cu art. 55 alin. 2 lit. i din Codul Fiscal, : “indemnizatia si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institu?iile publice. Aceste prevederi se aplica si in cazul salariatilor reprezentantelor din Romania ale persoanelor juridice straine“. Atunci cand diurna acordata salariatului pe perioada delegarii sau detasarii depaseste limita impusa de legislatia fiscala, valoarea cu care a depasit aceasta limita va fi supusa impozitarii, fiind asimilata veniturilor salariale.
Indemnizatia zilnica de delegare si de detasare a personalului din institutiile publice este de 13 lei, potrivit art. 9 din Hotararea nr. 1860/2006. Nivelul maxim ce poate fi acordat salariatilor ce poate fi dedus este de 32,5 lei.
In cazul personalului roman trimis in strainatate, in state membre UE, nivelul maxim al diurnei ce poate fi acordata zilnic, fara a putea fi supusa impozitarii si platii contributiilor sociale, este de 87,5 euro/zi.


Pe perioada delegarii sau detasarii, salariatul care primeste diurna nu primeste tichete de masa.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*