Documente necesare pentru a modifica denumirea unei firme - Kia Juridic

Modificarea denumirii unei firme presupune parcurgerea catorva etape, cum ar fi, intocmirea anumitor documente si plata unor taxe, care vor forma un dosar ce va fi depus la registrul comertului.
In prealabil va fi completata o cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original), care va contine 3 denumiri, in ordinea preferintelor, dupa care se va achita taxa de registru in valoare de 45 de lei, la care se vor mai adauga 27 de lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10 % Fondul de buletin prevazute de Legea nr.85/2014.
Dosarul cu care se va merge la registrul comertului, pentru a fi inregistrat, trebuie sa contina urmatoarele documente:
– Cererea de inregistrare (original);
– Daca este cazul, declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:

 • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
 • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;

– Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei (original);
– Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie);
– Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic, original);
– Certificatul de inregistrare (original);
– Actul constitutiv actualizat (original);
– Daca este cazul:

 • avizele prealabile prevazute de legile seciale (original);
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original;

– Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

 • 45 de lei- taxa de registru;
 • 27 de lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru;
 • 72 de lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere;
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Conform informatiilor oferite pe siteul onrc.ro, cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, indosariate in dosar cu sina si numerotate se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta cu scrisoare cu valoare declarat si confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata, semnatura electronica extinsa.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

 • captcha

  Please enter the CAPTCHA text

*