Documente necesare pentru inregistrarea unei PFA la Registrul Comertului - Kia Juridic

Pentru inregistrarea unei Persoane Fizice Autorizate in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii, trebuiesc indepliniti cativa pasi si formarea unui dosar care sa cuprinda mai multe documente.
Siteul onrc.ro ne ofera toate informatiile necesare in vederea inregistrarii PFA in registrul comertului.
In prima faza trebuie depusa o cerere de verificare a disponibilitatii si/sau rezervarii firmei (in original), completata cu 3 denumiri, in ordinea preferintelor.
Trebuie mentionat ca firma unui profesionist, persoana fizica autorizata, se compune din numele acestuia scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia, la care se adauga sintagma „persoana fizica autorizata” sau PFA.
Urmatorul pas il reprezinta plata taxei de registru, in valoare de 45 lei, la care se adauga 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014.
Dosarul ce urmeaza sa fie depus la ORCT, pentru inregistrarea unei PFA, trebuie sa contina urmatoarele documente:
– cerere de inregistrare, original;
– anexa 1 privind inregistrarea fiscala;
– declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
– cartea de identitate sau pasaportul titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
– documente care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);
– specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
– daca este cazul:

 • avizul asociatiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007;
 • precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate.
 • declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniului de afectatiune;
 • documentele care atesta pregatirea profesionala  (fotocopii certificate olograf) si/sau
 • documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf).

– dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

 • 90 lei – taxa de registru;
 • 54 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014;
 • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentand Fondul de lichidare/persoana cazier fiscal.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 • captcha

  Please enter the CAPTCHA text

*