Fie ca este vorba de suspendarea societatii din propria initiativa sau suspendarea facuta de catre Fisc, in ambele cazuri de inactivitate, societatea isi pastreaza personalitatea juridica, fiind in continuare, titular de drepturi si obligatii in conditiile restrictive impuse de starea de inactivitate. Aceasta este obligata sa respecte toate obligatiile ce ii revin, atat din punct de vedere legal, cat si contractual.

Pentru suspendarea temporara a activitatii o societate trebuie sa intocmeasca o documentatie care trebuie depusa la ONRC si anume:

– o cerere de inregistrare, impreuna cu o declaratie tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta nu desfasoara pe o perioada de maximum trei ani activitatile declarate la sediul social, la sediile secundare ori in afara acestora.

– o hotarare a adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii societatilor, in original.

Decizia asociatului unic va contine durata suspendarii ex.: incepand de la data … pana la data … / reluata de la data de … , darea de data certa a serviciului de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si poate fi incheiata sub semnatura privata.

Societatile trebuie sa depuna certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii respectiv pentru suspendarea activitatii.

 

Toate documentele trebuie indosariate in dosar cu sina si numerotate. Ca modalitatea de transmitere a actelor, societatile le pot depune direct la registrul comertului, prin posta, cu scrisoare cu continut declarat si confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Potrivit ONRC aceasta procedura presupune achitarea taxei de registru de 45 lei, plus 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin conform  Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la care se adauga si tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Taxele pot fi platite la casieriile registrului comertului in numerar,cu card bancar dar si cu mandat postal sau ordin de plata.

 

Modificarea se face automat si la Fisc, in cazul firmelor care si-au suspendat activitatea la Registrul Comertului, care anuleaza codul de TVA iar societatile in perioada de suspendare a activitatii nu mai pot emite facturi.