Firma, emblema si marca- elementele de identificare ale profesionistului - Kia Juridic

Un profesionist se distinge prin firma, emblema si marca, insa fiecare dintre acestea are o anumita semnificatie. Site-ul onrc.ro ne spune ce trebuie sa stim despre aceste elemente.
Firma reprezinta numele sau denumirea sub care un profesionist isi exercita comertul si sub care semneaza.  O firma noua va trebui sa se deosebeasca de cele existente, insa in cazul in care exista asemanari cu o alta firma, vor trebui adaugate mentiuni care sa o deosebeasca (ex.: indicarea felului de comert exercitat sau desemnarea mai precisa a persoanei).
Emblema reprezinta ” semnul sau denumirea care deosebeste un profesionist de altul de acelasi gen”. Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, precum si de emblemele altor profesionisti de pe piata unde profesionistul isi desfasoara activitatea.
Utilizarea emblemei este conditionata de o serie de reglementari legale cum ar fi:
– emblema poate fi folosit pe panouri de reclama, pe facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca va fi insotita in mod vizibil de firma profesionistului;
– daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.
Firma si emblema trebuie scrise in primul rand in limba romana, iar emblema trebuie sa fie insotita in mod vizibil de firma profesionistului.
Prin inscrierea in registrul comertului a firmei si emblemei, profesionistul dobandeste drept de folosinta exclusiva asupra acestora. Atat firma cat si emblema pot fi instrainate, cu mentiunea ca firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.
Conform legii, in cazul in care firmele sau emblemele sunt radiate din registrul comertului, atunci acestea sunt indisponibile pentru o perioada de doi ani de la data radierii, cu exceptia situatiei in care „dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub forma anterioara, care cuprinde numele unui profesionist persoana fizica sau al unui asociat al unei asociatii familiale, societati in nume colectiv ori comandita simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor”. Daca pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune, acest fapt nu mai este valabil si in cazul firmei unei societati cu raspundere limitata care cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, unde acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si mentionarea in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor sunt obligatorii.
Legea 26/1990 nu reglementeaza doar emblema si firma, ci se refera si la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la brevetele de inventi, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenieinta si alte semne distinctive asupra carora societate, regia autonoma, organizatia cooperatista sau profesionistul persoana fizica autorizata, intreprindere individuala sau intreprindere familiala are un drept.
Marca reprezinta, potrivit art. 2 din Legea 84/1998, „orice semn susceptibil de reprezentare grafica, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forma tridimensionale si, in special, forma produsului sau a ambalajului sau, culori, combinatii de culori, holograme, semnale sonore, precum si orice combinatie a acestora, cu conditia ca aceste semne sa permita a distinge produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi”. In Romania, marcile se inregistreaza in registrul marcilor tinut de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM).
O marca poate fi inregistrata atat de o persona fizica cat si de una juridica.
Potrivit art. 4 alin 1 din legea anterior mentionata, dreptul asupra marcii este dobandit si protejat prin inregistrarea acesteia la OSIM si apartine solicitantului care a depus primul, in conditiile legii, cererea de inregistrare a marcii. Totodata, art. 36 mentioneaza ca ” inregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii”. Trebuie mentionat insa ca inregistrarea marcii nu produce efecte pe o perioada nelimitata, durata de protectie fiind de doar 10 ani. In cazul in care titularul doreste inregistrarea marcii poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.
Inregistrarea unei marci la OSIM reprezinta protectia acesteia doar pe teritoriul Romaniei. In cazul in care se doreste protectia unei marci intr-o tara straina, atunci trebuie indeplinite formalitatile stipulate de legislatia tarii respective. Dupa inregistrarea marcii la OSIM, exista posibilitatea inregistrarii internationale a acesteia intr-o tara sau mai multe tari membre ale Aranjamentului de la Madrid, prin depunerea unei cereri unice la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale.
Conform prevederilor legale in vigoare, inregistrarea unei firme la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul a carui raza teritoriala are sediul social/profesional este obligatorie inainte de inceperea activitatii acesteia, pe cand inregistrarea unei marci la OSIM este facultativa.
De asemenea, protectia firmelor, emblemelor si marcilor inregistrare este reglementata si prin art. 5 lit. a din Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, care prevede ca „folosirea unei firme, inventii, marci,…, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de un alt comerciant” constituie infractiune si se pedepseste conform legii.

Daca doriti ca KOLCZE ILIUTA & ASOCIATII sa va reprezinte in relatia cu OSIM, contactati-ne la tel./fax: 021.410.77.10/17 sau email: office@kia-juridic.ro, marketing@kia-juridic.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*