Firmele care trebuie sa-si schimbe denumirea mai au la dispozitie un an pentru acest lucru - Kia Juridic

Noul Cod de procedura civila obliga mai multe societati comerciale sa-si schimbe denumirea, punandu-le la dispozitie doi ani, calculati de la 15 februarie 2013, pentru a efectua modificarile necesare in actele lor constitutive. Pana acum doar 16% dintre aceste firme au depus cereri la ONRC.
Legea nr.79/2012 obliga societatile inregistrate la registrul comertului cu sintagma „societate comerciala” sa inlocuiasca aceasta sintagma cu termenul „societate”. Actul normativ mai precizeaza ca „pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea inscrisa in registrul comertului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii societatii este scutita de taxa de inregistrare.”
Oficiul National al Registrului Comertului a publicat la inceputul anului trecut lista completa a firmelor care sunt obligate sa isi modifice denumirea pana la 15 februarie 2015, cumuland un total de 2015 societati. Cele mai multe dintre acestea se regasesc in Bucuresti (43 de societati), Bihor si Cluj (cate 21), Gorj (13) si Brasov (10).
Pentru schimbarea denumirii societatii sunt necesare urmatoarele documente:

  • cererea de inregistrare completata in original-formular tipizat ONRC;
  • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei (original);
  • acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie);
  • actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor, decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv, original);
  • certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele (original);
  • actul constitutiv actualizat.

Acolo unde este cazul, se anexeaza o imputernicire speciala (in original), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
Inscrierea unei firme care contine cuvintele: national, roman, institut, sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale, se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, iar inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale, se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.
Este interzisa folosirea cuvintelor : stiintific, academie, academic, universitate, universitar, scoala, scolar sau derivatele acestora, in contructia denumirii unei firme.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*