Firmele de recuperari nu pot executa silit datornicii bancilor - Kia Juridic

Mii de romani care au contractat credite bancare, pe care ulterior nu au mai reusit sa le achite, s-au trezit executati silit de firmele de recuperari creante.
Conform motivarii unei decizii a Tribunalului Specializat Cluj, doar bancile isi pot executa silit debitorii, nu si entitatile catre care se cesioneaza creantele.
Un contract de credit pentru nevoi personale a fost incheiat la data de 31 octombrie 2007 cu Banca Comerciala Romana SA , sucursala Cluj, care a acordat un credit in valoare de 50.000 euro, pentru care s-a garantat cu un contract de ipoteca asupra unui apartament situat in Cluj Napoca.
Ca urmare a intarzierii la plata ratelor, BCR a emis o notificare, comunicata prin posta, prin care notifica debitoarea sa achite suma de 1,706.85 euro, in termen de 7 zile lucratoare de la data trimiterii notificarii, in caz contrar intregul sold va fi declarat scadent anticipat. Deoarece creanta nu a fost achitata pana la termenul indicat, soldul a fost declara scadent anticipat, iar creanta a fost cesionata catre SC SUPORT COLECT SRL care, in urma contractului de cesiune de creante, a dobandit calitatea de creditor.
In baza contractului de cesiune, SUPORT COLECT SRL si BCR Bucuresti au comunicat debitoarei si garantilor ipotecari ca, incepand cu data notificarii, plata creantei in valoare de 51,230 euro, impreuna cu orice drepturi, fructe si beneficii viitoare aferente acesteia, se vor efectua in contul cesionarului SUPORT COLECT SRL.
SUPORT COLECT SRL a incheiat in 2010 un angajament de plata cu debitorul, urmand ca plata creantei, ajunsa la 51,939 euro (conform contractului de credit), sa fie achitata in 12 rate lunare a cate 505 euro. Deoarece debitorul nu si-a indeplinit obligatia asumata prin contractul de credit si angajamentul de plata, firma de recuperari a solicitat executorului judecatoresc executarea silita a debitorului prin executarea silita imobiliara si poprire. La data respectiva creanta era in cuantum de 48,046 euro.
In urma incuviintarii executarii silite, de catre Judecatoria Cluj-Napoca, impotriva debitorilor, a fost demarata procedura executarii silite, acestia fiind somati sa achite in termen de o zi de la data primirii somatiei suma de 48,046 euro, reprezentand contravaloare credit si dobanzi calculate pana la data de 12.07.2012 + dobanzi in continuare pana la data achitarii integrale a datoriei + 7,985.45 lei onorariu si cheltuieli de executare + 1,896.24 lei TVA aferent onorariului si cheltuielilor de executare.
Debitorii au atacat sentinta cu recurs la Tribunalul Specializat Cluj, unde au avut castig de cauza.
Temeiul juridic al litigiului si urmaririi silite il constituie contractul de creante si inscrisul sub semnatura privata denumit „Angajament de plata a creantei”, care nu sunt titluri executorii, conform motivarii Tribunalului Specializat Cluj.
Avocatul debitorului a motivat ca, Contractul de cesiune nu constituie titlu executoriu. Cesionarul este tert fata de contractul de credit, astfel ca, adresandu-se cesionarului, banca a renuntat la dreptul de a executa silit debitul in cauza, iar intimata a dobandit un drept de creanta impotriva recurentilor in temeiul contractului de cesiune si nu in temeiul contractului de credit incheiat intre debitor si banca imprumutatoare.
Cititi articolul integral aici http://www.clujust.ro/creantele-cesionate-de-banci-la-recuperatori-nu-pot-fi-puse-in-executare-decizie-definitiva-de-la-cluj/

Daca aveti creante de recuperat sau titluri executorii de pus in executare silita, contactati-ne la email: office@kia-juridic.ro sau la tel/fax: 021.410.77.10

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*