Sumele de bani in numerar vor putea fi incasate de catre PFA de la o alta persoana fizica autorizata sau de la o intreprindere individuala, intreprindere familiala, firma numai in limita a 5000 lei/zi/persoana. Acestea vor putea efectua plati in numerar catre o alta PFA, intreprindere individuala, intreprindere familiala, firma numai in limita a 5000 lei/zi/persoana, dar fara a depasi plafonul total de 10.000 lei/zi.

Tot in limita unui plafon zilnic de 5000 lei se pot realiza si platile din avansuri spre decontare stabilite pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

Incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare depaseste 5000 lei sunt interzise. In cazul in care PFA va avea de incasat o factura cu o valoarea mai mare de 5.000 lei, acestea nu pot sa fractioneze suma de incasat in mai multe transe ca sa evite plafonul stabilit de Legea nr. 70/2015.Daca PFA va avea de platit o factura mai mare de 5.000 lei, ele nu vor putea sa fractioneze suma de plata in mai multe transe ci vor putea achita facturile astfel: 5.000 lei in numerar, iar ce care depaseste acest plafon va fi platit prin banca.

Incasarile in numerar de la persoane fizice reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii vor putea fi efectuate in limita plafonului zilnic de 10.000 lei de la o persoana. Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate cu plata in rate, inbaza contractului de vanzare-cumpare cu plata in rate, aceste prevederi nu se aplica.

Referitor la stornarea de facturi pentru bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu sume mai mari de 5000 lei, restituirea se va face: 5.000 lei in numerar, iar sumele ce depasesc acest plafon vor putea fi restituite numai prin banca.

Daca la data restituirii, persoanele fizice declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se va realiza integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Nerespectarea prevederilor Legii nr. 70/2015 se sanctioneaza cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit de actul normativ pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei. Se sanctioneaza cu amenda de la 3000 la 4500 lei PFA care ofera orice avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar.