Legea insolventei persoanelor fizice - Kia Juridic

Miercuri a fost aprobata prin vot final in Camera Deputatilor, legea privind insolventa persoanelor fizice.
Insolventa debitorului persoana fizica, reprezinta acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor, pe masura ce acestea devin scadente. Insolventa persoanei fizice se prezuma atunci cand, dupa trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadentei, aceasta nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori.

Dispozitiile se aplica debitorului persoana fizica care:

  • are domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita in Romania, de minim sase luni anterior depunerii cererii;
  • este in stare de insolventa si intr-o perioada de maximum 12 luni, nu exista o probabilitate de a-si executa obligatiile de plata, cu mentinerea unui nivel de trai rezonabil atat pentru sine cat si pentru persoanele pe care le are in intretinere; probabilitata rezonabila se apreciaza luand in considerare cuantumului total al obligatiilor de plata raportat la veniturile realizate sau prognozat a fi realizate in raport cu nivelul de pregatire profesionala si expertiza ale debitorului, precum si la bunurile urmaribile detinute de catre acesta;
  • cuantumul total al obligatiilor sale scadente este cel putin egal cu valoarea-prag, de 15 salarii minime pe economie.

Datorita suspendarii executarilor silite asupra bunurilor personale si suspendarii acumularii de datorii, insolventa persoanei fizice reprezenta un avantaj legislativ pentru cel ce intra sub protectia acesteia.

Debitorul insolvent va putea depune la comisia de insolventa o cerere de deschidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

In cazul in care, debitorul considera ca situatia sa financiara este compromisa iremediabil iar un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat si pus in executare, acesta poate solicita direct instantei judecatoresti competente deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

Dupa ce va fi promulgat de catre presedinte, proiectul de lege va fi  publicat in Monitorul Oficial si va intra in vigoare in termen de sase luni de la publicare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*