Noi modificari in reactivarea contribuabililor inactivi - Kia Juridic

OUG nr. 8/2014 a modificat regulile Codului de procedura fiscala privind reactivarea contribuabililor inactivi, acestia trebuind sa indeplineasca anumite conditii pentru a putea fi reactivati de catre organul fiscal.
Conditiile, prevazute de actul normativ, pe care contribuabilii declarati inactivi trebuie sa le indeplineasca pentru a deveni activi sunt:
-sa isi indeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege;
-sa nu inregistreze obligatii fiscale restante;
-organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.
Ordonanta de Urgenta a modificat si data la care decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti. Daca pana acum aceasta coincidea cu data inscrierii in registrul contribuabililor inactivi/reactivi, noile reglementari stabilesc ca aceasta data sa fie ziua urmatoare datei inscrierii in registru.
Pot fi declarate inactive persoanele juridice sau entitatile fara personalitate juridica, care:
-nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
-se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliuliu fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
-organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliu fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In cazul contribuabililor care au avut deschisa procedura insolventei in forma simplificata, care au intrat in faliment sau pentru care a fost adoptata o hotarare de dizolvare, pot fi reactivati de catre organul fiscal, la cererea lor, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.
Evidenta contribuabililor declarati inactivi/reactivati, este tinuta de Fisc (pe pagina sa de internet) in cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivi si contine:
-datele de identificare a contribuabilului;
-data declararii ca inactiv a contribuabilului;
-data reactivarii;
-denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare in inactivitate/reactivare;
-alte mentiuni.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*