Procedura ordonantei presedintiale - Kia Juridic

Ordonanta presedintiala este o procedura rapida in instanta, care poate fi utilizata in cazuri exceptionale, pentru a se evita producerea anumitor prejudicii ireversibile uneia dintre partile implicate in proces. Pentru utilizarea si admiterea acestei proceduri este necesar sa fie indeplinite anumite conditii.

Art. 996 Conditi de admisibilitate
1. Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
2. Ordonanta este provizorie si executorie. Daca hotararea nu cuprinde nicio mentiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in vedere, masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului.
3. La cererea reclamantului, instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen.
4. Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand este in curs de judecata asupra fondului.
5. Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restabilirea situatiei de fapt.
Art. 997 Instanta competenta
Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului.
Art. 998 Procedura de solutionare
1. In vederea judecarii cererii, partile vor fi citate conform noemelor privind citarea in procesele urgente, iar paratului i se va comunica o copie de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Intampinarea nu este obligatorie.
2. Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor. In caz de urgenta deosebita, ordonanta va putea fi data chiar in aceeasi zi, instanta pronuntand-se asupra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse, fara concluzia partilor.
3. Judecata se face de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesita un timp indelungat. Dispozitiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile.
4. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face in cel mult 48 de ore de la pronuntare.
Art. 999 Calea de atac
1. Daca prin legi speciale nu se prevede altfel, ordonanta este supusa numai apelului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.
2. Instanta de apel poate suspenda executarea pana la judecata apelului, dar numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta.
3. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere , cu citarea partilor. Dispozitiile art. 998 alin 4 sunt aplicabile.
4. Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la executare.
Art. 1000 Transformarea cererii
La solicitarea reclamantului, pana la inchiderea dezbaterilor la prima instanta, cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun, situatie in care paratul va fi incunostintat si citat in mod expres in aceasta mentiune.
Art. 1001 Autoritatea de lucru judecat
1. Ordonanta presedintiala are autoritatea de lucru judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala , numai daca nu s-au modificat imprejurarile de fapt care au modificat-o.
2. Ordonanta presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului.
3. Hotararea data asupra fondului dreptului are autoritate de ;ucru judecata asupra ueni cereri ulterioare de ordonanta presedintiala.

Text preluat din Noul Cod de Procedura Civila republicat in Monitorul Oficial la 03.08.2012 si intrat in vigoare la 01.09.2012.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*