PROCEDURA SOLUTIONARII ALTERNATIVE A LITIGIILOR-SAL - Kia Juridic

In cazul in care un consumator este nemultumit de produsele sau serviciile unui comerciant, aceasta se poate adresa justitiei pentru a-si recupera banii si pentru a fi tras la raspundere, sau poate rezolva conflictul intr-un timp mai scurt si fara cheltuieli, apeland la solutionarea alternative a  litigiilor (SAL). Acesta reprezinta un sistem alternativ sistemului judiciar, reglementat de OG nr. 38/2015.

Un conflict nascut intre un cosumator nemultumit si un comerciant se poate rezolva si prin SAL, nu numai in instanta.

Avantajele pe care le are aceasta procedura se raporteaza la timpul scurt de solutionare (maximum 90 zile), la procedura gratuita pentru consumator, la caracterul privat al litigiului- intru-cat doar persoanele invitate pot fi prezente intr-o sesiune SAL, la posibilitatea pe care o are consumatorul de a accepta sau nu solutia propusa de Directia SAL si de a cere despagubiri printr-o procedura judiciara.

Reclamatiile se fac in mod voluntar de catre consumatori, prin completarea unei cereri care trebuie sa cuprinda  numele si datele de identificare ale consumatorului si ale comerciantului, prezentarea situatiei de fapt, cuantumul pretentiilor,  documentele care sustin cererea si semnatura consumatorului sau reprezentantului acestuia.

Ca si cererile adresate instantei, si cele adresate Directiei SAL se vor depunde in 2 exemplare, unul pentru directie, unul pentru comunicare.

Procedura se deruleza in scris, exceptie fac situatiile in care Directia SAL apreciaza ca este necesar ca partile sa fie prezente.

Partile nu sunt obligate sa folosesca serviciile unui avocat sau ale unui consilier juridic, insa pot apela la  consultanta independenta sau pot fi asistate de o terta parte, in orice etapa a procedurii.

Prin incheiere, Directia propune sau impune o solutie partilor. In cazul propunerii, consumatorul are posibilitatea de a se retrage din procedura, daca solutia nu-i este favorabila, sau o poate accepta.

In cazul in care partile accepta solutia propusa, precum si in cazul celei impuse, Directia emite o hotarare motivanta, sau in cazul in care nu este acceptata solutia propusa, va emite o incheiere care curpinde decizia partilor.

Hotararile pot fi atacate la instantele de judecata competente, iar cele care nu vor fi atacate, vor constitui titlu executoriu.

Porcedura SAL se finalizeaza in 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii dosarului complet.  Termenul poate fi prelungit in cazul unor litigii mai complexe.

Prescriptia dreptului la actiune nu va incepe sa curga pe perioada derularii procedurii SAL, sau daca a inceput sa curga, ea se va suspenda.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*