RECUPERAREA CREANTELOR de la firmele aflate in insolventa - Kia Juridic

Recuperarea unei creante de la o firma aflata in insolventa nu se mai realizeaza potrivit prevederilor Noului Cod de Procedura Civila si anume prin ordonanta de plata, cerere cu valoare redusa sau actiune in pretentie de drept comun.

Legea nr. 85/2014 privind insolventa  este legea, ale carei prevederi se vor aplica in cazurile in care se urmareste recuperarea unor creante de la o societate aflata in insolventa.

La  data deschiderii de catre tribunal a procedurii insolventei, orice alt proces sau executare silita  incepute impotriva societatii ajunse in insolventa, se suspenda de drept. Deci, persoanele fizice sau juridice care si-au propus recuperarea creantelor, inclusiv angajatii pentru salariile restante, vor deveni parti in dosarul deschiderii procedurii insolventei.

Tribunalul se pronunta prin hotarare judecatoreasca si deschide procedura insolventei. Totodata, desemneaza un administrator judiciar care prin raportul pe care il intocmeste, consemneaza cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia insolventei.

Administratorul judiciar va trimite tuturor creditorilor o notificare care va cuprinde: termenul limita prin care creditorii pot face opozitie la hotararea de deschidere a procedurii insolventei, termenul limita pentru a inregistra cererea de admitere sau valabilitate a creantei, termenul de verificare a creantelor si de intocmire si afisare a tabelului preliminar de creante, locul , data si ora unde va avea loc prima sedinta a adunarii generale a creditorilor.

Toti creditorii ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii de insolventa, exceptie fac salariatii ale caror creante sunt inregistrate de administratorul judiciar pe baza evidentelor contabile, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat. Toate cererile sunt inregistrate intr-un registru care se pastreaza la grefa tribunalului.

Cererii de inscriere la masa credala ii se vor anexa si documente justificative ale crentei precum si ale actelor de constituire de garantii.

Administratorul judiciar va verifica fiecare cerere de inscriere la masa credala a debitorului, va verifica fiecare document depus si va efectua o cercetare care sa stabileasca valoarea exacta, legitimitatea si prioritatea fiecarei creante.

Fiecare creditor isi va recupera datoriile din sumele care exista in conturile debitorului si din care care au rezultat valorificarea bunurilor  mobile sau immobile ale acestuia, in ordinea mentionarii in tabelul creantelor care a fost intocmit de adminsitratorul judiciar.

Bunurile ca apartin personal administratorului firmei,  vor putea fi valorificate pentru plata creditorilor, in cazul in care se solicita instantei angajarea raspunderii personale a adminsitratorului , si daca aceasta solicitare este admisa de instanta.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*