Restantierii la intretinere pot fi actionati in instanta - Kia Juridic

Proprietarii care nu isi platesc datoriile la intretinere si care au restante a caror vechime este mai mare de 90 de zile de la termenul de plata, pot fi actionati in instanta de catre asociatia de proprietari.
Actiunea este reglementata de Legea 230/2007, privind cotele restante, cat si penalitatile acestora. Trebuie mentionat ca penalitatile nu pot fi mai mari de 0.2%/zi  si se aplica dupa 30 de zile de la termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa depaseasca suma debitului initial.
Actiunea de chemare in judecata a datornicilor la intretinere este scutita de plata taxelor de timbru, iar la cerere se vor atasa si urmatoarele documente:
– incheierea judecatoreasca si codul fiscal al asociatiei de proprietari;
– probarea datoriei prin listele de plata din care sa reiasa sumele datorate, incluzand si copii dupa facturile furnizorilor;
– procesul verbal al adunarii generale prin care s-a hotarat sistemul de penalizare aplicat pentru fiecare zi de intarziere;
– se vor evidentia penalitatile, fie prin modul de repartizare a penalitatilor  decurgand din facturi, fie prin aratarea modului de calcul propriu al asociatiei;
– un inscris denumit centralizator  din care sa reiasa cotele restante aferente fiecarei luni in parte, cu calcularea separata a penalitatilor aplicate fiecarei cote si numarul de zile pentru care au fost percepute, intocmit pe apartamentul respectiv si semnat de presedinte si administrator;
– copii dupa inscrisurile denuntate, numarul acestora fiind egal cu cel al paratilor, la care se va adauga un exemplar pentru instanta.
Este bine de stiut ca, asociatia de proprietari beneficiaza de o circumstanta speciala, avand privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii individuale ale proprietarilor din condomniu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.
La cererea presedintelui asociatiei de proprietari, privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. De asememnea, privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate.

Daca aveti restante/debite/datorii de recuperat, contactati-ne la tel./fax: 021.410.77.10 sau email: office@kia-juridic.ro, marketing@kia-juridic.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*