Tarife si documente necesare pentru inregistrarea unei Intreprinderi Individuale la ONRC - Kia Juridic

Pentru intregistrarea unei Intreprinderi Individuale in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii, este necesara formarea unui dosar care sa cuprinda mai multe informatii si sa fie urmati urmatorii pasi:
Operatiuni prealabile:
– cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original), completata cu 3 denumiri, in ordinea preferintelor;
– dovada privind plata taxei de registru:

 • 45 de lei taxa de registru;
 • 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru- 50% Fondul de lichidare si 10 % Fondul de buletin prevazute de Legea nr.85/2014;

Firma unui profesionist titular al lunei intreprinderi individuale se compune din numele acestuia scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia, la care se adauga sintagma „Intreprindere Individuala”.
Inregistrarea trebuie sa contina:
– cererea de in registrare;
– anexa 1 privind inregistrarea fiscala;
– declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu se desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora, sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
– cartea de identitate sau pasaportul titularilor intreprinderii individuale (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
– documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);
– specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica, titular al intreprinderii individuale (original);
– daca este cazul:

 • avizul asociatiei de proprietari/ locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip original);
 • precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate;
 • declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe propria raspundere);
 • documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii);
 • documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii);

– dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

 • 90 de lei taxa de registru;
 • 54 de lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% fondul de lichidare si 10 % Fondul de buletin prevazut de Legea nr. 85/2014;
 • 20 lei/persoana cazier fiscal.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

 • captcha

  Please enter the CAPTCHA text

*