Titlu executoriu - Kia Juridic

Executarea silita se poate efectua numai in temeilu unui titlu executoriu.
Conform Codului de Procedura Civila, constituie titluri executorii hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte inscrisuri, care, potrivit legii, pot fi puse in executare. Prin urmare, putem identifica urmatoarele tipuri de titluri executorii:
Hotararile executorii sunt:
1. hotararile date in apel, daca prin lege nu se prevede altfel;
2. hotararile data in prima instanta, fara drept de apel, ori cele cu care partile au convenit sa exercite direct recursul.
Hotararile definitive sunt:
1. hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului;
2. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, neatacate cu recurs;
3. hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel;
4. hotararile date in apel, fara drept de recurs, precum si cele neatacate cu recurs;
5. hotararile date in recurs, chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii;
6. orice alte hotarari, care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
Hotararile prevazute la alin. (1) devin definitive la data expirarii termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, dupa caz, la data pronuntarii.
Hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale
Pot fi puse in executare hotararile arbitrale, chiar daca sunt atacate cu actiunea in anulare, precum si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale ramase definitive, ca urmare a neatacarii lor in fata instantei judecatoresti competente.
Titlurile executorii europene
Titlurile executorii europene, cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoasterea prealabila in statul membru in care se va face executarea, sunt executorii de drept, fara nicio alta formalitate prealabila.
Executarea hotararilor supuse controlului instantelor judecatoresti
1. Punerea un executare a unei hotarari judecatoresti care constituie titlu executoriu se poate face pe riscul creditorului, daca hotararea poate fi atacata cu apel sau recurs; daca titlul este ulterior modificat ori desfiintat, creditorul va fi tinut, in conditiile legii, sa il repuna pe debitor in drepturile sale, in tot sau in arte, dupa caz.
2. Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cazul punerii in executare a unei hotarari arbitrale.
Alte titluri executorii
1. incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
2. inscrisurile autentice;
3. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie.
Suspendarea executarii titlurilor prevazute la punctele 2 si 3 poate fi ceruta si in cadrul actiunii de fond avand ca obiect desfiintarea lor.
Inscrisurile autentice notariale
1. Actul autentificat de notarul public care consta o creanta certa, lichida si exigibila constituie titlu executoriu. In lipsa originalului, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public.
2. In cazul anularii de catre instanta de judecata a inscrisului autentificat de notarul public, raspunderea civila a notarului public poate fi angajata numai pentru incalcarea de catre acesta cu vinovatie a obligatiilor sale profesionale, urmate de cauzarea unui prejudiciu, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva.
Titlurile de credit
cambia, biletul la ordin si cecul, precum si alte titluri de credit, constituie titluri executorii, daca indeplinesc conditiile prevazute in legea speciala.
Daca se refuza eliberarea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel, creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlu executoriu, in termen de 15 zile de la data cand a luat la cunostinta de refuz.
Daca s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept, daca prin lege nu se prevede altfel. In acest caz, aunt aplicabile dispozitiile privitoare la intoarcerea executarii.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*