Tot ce trebuie sa stim despre concediul de odihna - Kia Juridic

Conform art. 145 alin. 1 din Codul muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Aceasta prevedere este valabila si in cazul in care am incheiat un contract individual de munca cu timp partial, chiar si cu o ora sau doua ore pe zi.

Concediul de odihna anual poate fi fractionat, singura conditie impusa de legiuitor fiind ca una dintre fractiuni sa fie de minim 10 zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile, angajatorul avand posibilitatea, in cazul in care doreste, sa acorde un numar mai mare de zile de concediu de odihna, insa nu mai putin de 20 de zile lucratoare.

Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, persoanele cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si la zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

Perioadele de incapacitate temporara de munca, cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

In situatia in care incapacitatea temporara de munca, concediul de maternitate, concediul de risc maternal sau concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu de odihna dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar numai in situatia in care acest lucru nu este posibil, zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Salariatul are dreptul la concediul de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se intinde pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

Concediului de odihna anual se efectueaza in fiecare an. In cazul in care salariatul, prin exceptie, din motive justificate, nu poate efectua integral sau partial, concediul anual de odihna, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna.

Daca salariatul nu primeste la la incetarea contractului individual de munca, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, acesta are posibilitatea intentarii unei actiuni in instanta impotriva angajatorului sau in care sa solicite sumele de bani aferente concediilor neefectuate in ultimii trei ani anterior incetarii contractului individual de munca.

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*