Procedura executarii silite - Kia Juridic

Executarea silita reprezinta procedura prin care creditorul, detinatorul unei creante recunoscute printr-o hotarare judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu, isi constrange cu ajutorul organelor competente, debitorul, care nu-si executa de buna voie obligatiile ce decurg dintr-un asemnea titlu, sa-si indeplineasca respectivele obligatii, in mod silit.

Executarea silita presupune urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului si/sau poprirea conturilor bancare. In cazul debitorilor persoane fizice sunt exceptate de la urmarire  bunurile strict necesare pentru existenta sa si intretinerea familiei sale, pentru exercitarea meseriei sau profesiei ori alte bunuri cu destinatie speciala.

Conform NCP, executarea silita poate fi pornita impotriva oricarei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat, cu exceptia acelora care beneficiaza, in conditiile legii, de imunitate de executare.
Executarea silita se poate efectua doar in baza unui titlu executoriu http://www.kia-juridic.ro/titlu-executoriu/.
Executarea silita a oricarui titlu executoriu, cu exceptia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene si bugetul Comunitatii Europene a Energiei Atomice, se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc.
Legea nr. 138/2014 prevede ca titlurile executorii, altele decat hotararile judecatoresti, pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie. Cererea de investire cu formula executorie se solutioneaza de judecatoria in circumscriptia careia se afla domiciliul sau sediul creditorului, ori al debitorului, dupa caz, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului se afla in strainatate, creditorul va putea depune cererea de investire si la judecatoria in circumscriptia careia se afla domiciliul sau ales.
Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului si trebui sa indeplineasca urmatoarele criterii:
-creanta sa fie certa, existenta sa sa fie neindoielnica si sa rezulte din titlu executoriu;
– creanta sa fie lichida, respectiv obiectul sau sa fie determinat sau in cazul titlului executoriu, acesta sa contina elemente care permit stabilirea lui;
– creanta sa fie exigibila, adica obligatia debitorului sa fie ajunsa la scadenta sau acesta sa fie decazut din beneficiul termenului de plata.
Cererea de executare silita este solutionata in maximum 3 zile de la inregistrarea ei, iar executorul judecatoresc se pronunta asupra incuviintarii silite, prin incheiere, fara citarea partilor, in cel mult 7 zile de la pronuntare.
Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc competent sa recurga , simultan sau succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea recuperarii creantelor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efect pe intreg teritoriul tarii si se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
Executarea silita se efectueaza prin:
– urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda, in conditiile legii, pentru obligatiile debitorului, in scopul indestularii creditorilor;
– predarea catre creditor a bunurilor, prevazute in titlu executoriu, ce sunt detinute fara drept de debitor;
– alte masuri prevazute de lege.
In cazul unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, cu ajutorul fortei publice.
Art. 680 din legea nr. 138/2014 prevede ca Executorul judecatoresc are dreptul sa identifice bunurile urmaribile ale debitorului si , la locul unde ele se gasesc, sa indeplineasca asupra lor acte de executare, in prezenta debitorului sa a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se afla in acel loc, iar in lipsa acestora, in prezenta unui agent al fortei publice sau, in cazurile si conditiile prevazute de lege, a doi marori asistenti.
Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la domiciliul sau la sediul altei persoane decat cel al debitorului se pot face, in lipsa acordului persoanei respective, numai cu autorizarea prealabila a instantei de executare.
In cazul altor titluri executorii, in afara hotararilor judecatoresti, la cererea creditorului sau a executorului, instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate.
Daca debitorul nu isi achita creantele in urma somatiei trimise de executorul judecatoresc, acest din urma poate proceda la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului, in vederea valorificarii lor, chiar daca acestea sunt detinute de un tert, cu conditia ca tertul sa recunoasca ca bunurile apartin debitorului.
In situatia in care in termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu a fost platita suma datorata, toate accesoriile si cheltuielile de judecata, executorul judecatoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie publica, vanzare directa sau prin alte modalitati admise de lege.
O alta modalitate de recuperarea oa creantelor datorate o reprezinta poprirea.
Poprirea se infiinteaza fara somatie, in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin adresa in care se va preciza si titlu executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea (…) Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani , titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor (…).
Pe tot parcursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa aiba rol activ, staruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlu executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • captcha

    Please enter the CAPTCHA text

*