Articole - Kia Juridic

Home

18Noi 2015

Noi prevederi, care au fost incluse in Legea nr. 282/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, au fost promulgate prin decret prezidential marti, 17 septembrie 2015, iar pentru a putea fi aplicate, mai trebuie doar ca actul sa fie publicat in Monitorul Oficial.

13Noi 2015

Daca aveti creante de recuperat de la societatiile mai sus mentionate si doriti sa fiti inscrisi la masa credala de KOLCZE ILIUTA & ASOCIATII, contactati-ne la email: office@kia-juridic.ro sau la tel/fax: 021.410.77.10

10Noi 2015

Persoanele care detin o firma si doresc sa-i intrerupa activitatea temporar, trebuie sa depuna o serie de documente la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde firma isi are sediul social.
Primul pas il reprezinta completarea si depunerea unei cereri de inregistrare, prin care sa solicite inregistrarea mentiunii privind suspendarea temporara a activitatii societatii, insotita de o declaratie-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate pe o perioada de maxim 3 ani.

19Oct 2015

Atunci cand in cadrul unei companii intervine o schimbare in ceea ce priveste schimbarea membrilor fondatori, asociatilor, actionarilor, persoanelor imputernicite, reprezentantilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor societatilor, este necesar ca aceste modificari sa fie inregistrate in registrul comertului.

19Oct 2015

Hotararea privind tarifele pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei prevede ca, actele inaintate spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei trebuie sa aiba un continut lizibil, tehnoredactat la un rand si jumatate, cu corp 12 Times New Roman, fara stersaturi sau adaugiri nedactilografiate, care fac de neinteles textul acestora.
Tarifele, mentionate mai jos, contin taxa pe valoare adaugata.